QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BÁO GIÁ

Có nhiều cách quý khách có thể đặt hàng sản phẩm của chúng tôi. Hầu hết khách hàng lựa chọn vật liệu, các mẫu có sẵn của chúng tôi và sau đó Art Laser sẽ tùy chỉnh kích thước phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ thiết kế của chúng tôi có thể thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo thiết kế là duy nhất hoặc dựa trên mẫu có sẵn và điều chỉnh để phù hợp với không gian kiến trúc của bạn.